De meest effectieve leermethode voor vakbekwaam en veilig werken in Bouw & Infra

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers op uw projecten met onze methode voor screening, onboarding en continuous learning.

De meest effectieve leermethode voor veilig werken in Bouw & Infra

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van alle medewerkers op uw projecten met onze methode voor screening, onboarding en continuous learning.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Onvoldoende kennis en vaardigheden een groeiend risico

Bouw- en infralocaties zijn complexe en dynamische arbeidsplekken met veel verschillende soorten risico’s en samenwerkende partijen. Opdrachtgevers zijn als hoofdaannemers verantwoordelijk voor de veiligheid waarbij zij er vanuit gaan dat onderaannemers zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel dat goed is voorbereid op de specifieke omstandigheden van de opdrachtgevers. Ondanks alle inspanningen blijkt helaas uit diverse onderzoeken (Bouwend Nederland, CBS, FNV Bouw, Inspectie SZW en TNO) dat het aantal ongevallen in de bouw onverminderd hoog blijft. Een belangrijke reden hiervoor is het te lage kennisniveau en veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers en onderaannemers. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn:

Veiligheids- en vakkennis wordt niet regelmatig onderhouden


In de huidige certificeringsstelsels (VCA, SOG, SIR, etc.) leggen medewerkers maar eens in de paar jaar een herexamen af. Kennis die niet actief wordt gebruikt of onderhouden vervaagt echter snel.

Informatie wordt niet op een effectieve manier overgedragen


Huidige veiligheidsinitiatieven sluiten niet goed aan bij het niveau, de taal en de feitelijke werkzaamheden van medewerkers en zijn vaak didactisch van onvoldoende kwaliteit. Hierdoor is retentie niet optimaal.

Er is geen inzicht in het kennisniveau van medewerkers


Door het ontbreken van actueel inzicht in de effectiviteit van trainingen en het kennisniveau van medewerkers kunnen er geen maatregelen worden genomen zoals extra training of begeleiding.

Breng veiligheid naar een hoger niveau met digitaal screenen, onboarden en trainen

Kennis toetsen en regelmatig trainen helpen om het kennisniveau en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te verbeteren, met als resultaat minder incidenten en een hogere efficiëntie en productiviteit.

Alleen aantoonbaar vakbekwame medewerkers aan het werk

SCREENING

Alleen aantoonbaar vakbekwame medewerkers aan het werk

Laat alleen voldoende gekwalificeerde medewerkers aan het werk gaan op uw projecten door vooraf de veiligheids- en vakkennis te toetsen met gebruikersvriendelijke trainingen in hun eigen taal.

Uw medewerkers beter voorbereid aan het werk

ONBOARDING

Uw medewerkers beter voorbereid aan het werk

Geef uw nieuwe en tijdelijke medewerkers een vliegende start met behulp van korte, interactieve trainingen die gericht zijn op bedrijfs- of projectspecifieke regels, werkzaamheden en risico’s.

Uw medewerkers beter voorbereid aan het werk

CONTINUOUS LEARNING

Uw medewerkers constant vakbekwaam & veiligheidsbewust

Maak uw toolboxen interactiever en houd de vakkennis en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers op een hoog niveau met regelmatige korte, interactieve trainingen die aansluiten bij hun werkzaamheden.

De oplossing voor vakbekwaamheid en veiligheid in Bouw & Infra

Ervaar de voordelen van digitaal leren via onze gebruiksvriendelijke applicatie met korte, interactieve en meertalige trainingen die met veiligheidsspecialisten en didactische experts zijn ontwikkeld. Uw medewerkers kunnen de trainingen zowel op locatie in groepsverband als individueel op afstand maken. Managers krijgen real-time inzicht in de effectiviteit van trainingen en het kennisniveau van medewerkers via een dashboard.

Verbeter uw positie op de Veiligheidsladder

Om de veiligheid in de sector naar een hoger niveau te brengen, hebben ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk afspraken gemaakt om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen. Deze afspraak gebruikt de Veiligheidsladder als instrument.

Bolster Safety biedt ondersteuning bij het behalen van een Veiligheidsladder-certificaat en het beklimmen van de ladder. Met behulp van onze korte, interactieve trainingen en games kunt u op een gestructureerde manier de vereiste basiskennis overdragen, toetsen of het benodigde kennisniveau aanwezig is en zien welke trainingsactiviteiten zijn uitgevoerd en wat de effectiviteit van deze activiteiten is.

Compleet & actueel trainingsaanbod

Bouw & Infra

 • Asbestherkenning
 • Brand en explosie
 • CROW
 • Gereedschap
 • Graaf- en betonwerk
 • Lassen en pijpfitting
 • Ondergrondse infra
 • Vloeren
 • Werken op hoogte

Gedrag (soft skills)

 • Elkaar aanspreken op onveilig gedrag
 • Gevaren signaleren en aanpakken
 • Herkennen en voorkomen van stress
 • Omgaan met regels
 • Ontvangen van meldingen
 • Toolboxmeeting geven

VCA B/VOL/VIL

 • Arbeidsmiddelen
 • Brand en explosie
 • Electriciteit en straling
 • Gevaarlijke stoffen
 • Incidenten en noodsituaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Preventie
 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Werkplek

Overig

 • ADR
 • Alcohol, drugs en medicijnen
 • ATEX A/B (IECEx)
 • Good housekeeping
 • Materieel en middelen
 • NEN 3140 / 3840
 • Rugbesparend werk
 • SOG / SIR
 • Terreininstructie gevaarlijke stoffen
 • Veilig rijden
 • Veiligheid op kantoor
 • Zomers en winters weer

Bied een optimale leerervaring

Houd uw medewerkers vakbekwaam en veiligheidsbewust en bereid ze voor op poortinstructies, toolboxen, projectscreenings en examens als VCA met gebruikersvriendelijke trainingen en games.

Actueel inzicht via een dashboard

Krijg bruikbare, real-time inzichten in de prestaties van uw medewerkers en de effectiviteit van trainingen via een dashboard, om beter te sturen op de ontwikkeling van benodigde competenties en veiligheidskennis.

Compleet en actueel trainingsaanbod

Bied uw medewerkers een uitgebreid aanbod van trainingen die gebaseerd zijn op de eind- en toetstermen van relevante certificeringen (VCA, SOG, NEN, SIR, ATEX, etc.) en aansluiten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Uw partner in digitaal trainen

Aanvullend op ons standaard aanbod bieden wij maatwerktrainingen, vertalingen, ondersteuning bij de implementatie, tabletverhuur en trainingsplannen die aansluiten bij uw wensen en veiligheidsbeleid.

Educatie zit in ons DNA

Wij zijn onderdeel van Sanoma Learning, een marktleider voor digitale leeroplossingen. In onze software gebruiken we bewezen didactische principes zoals microlearning, spaced repetition en interactieve werkvormen.

Thuis in uw industrie

Met een ruime expertise en samenwerking met relevante branche-organisaties in sectoren als (petro)chemie, bouw en infra begrijpen wij wat er nodig is om effectieve trainingen en testen te ontwikkelen voor uw organisatie.

Afgestemd op uw organisatie & veiligheidsbeleid

Ons team van veiligheidskundigen, implementatiemanagers en didactische experts werkt nauw met u samen om de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te verhogen.

Trainingsprogramma op maat


Trainingsprogramma gebaseerd op uw situatie en wensen

Organisatiespecifieke maatwerktrainingen en vertalingen

Ondersteuning bij implementatie


Training en begeleiding van uw managers en teamleiders

Inrichten van de benodigde infrastructuur (bijv. tablets)

Monitoring en bijsturing


Maandelijkse rapportages met trainingsadviezen

Reguliere evaluatie van de voortgang en inbedding in uw organisatie

Wat zeggen onze klanten

Toonaangevende bouwbedrijven vertrouwen op Bolster Safety om het veiligheidsbewustzijn en de vakkennis van hun medewerkers te verbeteren.

Ballast Nedam

“Met Bolster Safety gaan de medewerkers van onze onderaannemers op het project Tower Ten (WTC Amsterdam) goed voorbereid aan de slag en krijgen we inzicht in hun kennisniveau. Dit inzicht helpt ons mogelijke veiligheidsrisico’s beter in te kunnen schatten en de benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen.”

Croonwolter&dros

“Wij kiezen met Bolster Safety voor een praktische en effectieve aanpak van onze veiligheidstrainingen, zodat we ook op het gebied van veiligheid een onderscheidende partner blijven voor onze klanten.”

Engie

"Door de inzet van de online veiligheidstrainingen van Bolster Safety zien wij een duidelijke verbetering in kennis, gedrag en bewustzijn bij onze medewerkers."

Nieuws

Know more, perform better

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers met screening, onboarding en continuous learning.

Know more, perform better

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers met screening, onboarding en continuous learning.

Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition
Move Left or Right to Reposition