De huidige manier van veiligheidstraining werkt niet meer

De Harvard Business Review publiceerde recent een kritisch stuk over de manier waarop bedrijven omgaan met het laten leren en ontwikkelen van hun medewerkers.

Volgens het artikel wordt jaarlijks $359 miljard uitgegeven aan training, maar de huidige manier van training blijkt bij veel organisaties ineffectief te zijn. Ook sluiten het doel, de timing en de inhoud van trainingen niet optimaal aan bij de behoeftes van medewerkers. Enkele cijfers:

  • 75% van 1500 ondervraagde managers zijn ontevreden met de manier waarop leren en ontwikkelen bij hun organisatie wordt ingezet.
  • 70% van de medewerkers geeft aan dat zij niet de juiste vaardigheden hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren.
  • Slechts 12% van de medewerkers kunnen nieuw aangeleerde vaardigheden direct inzetten in hun werk.

Deze resultaten komen overeen met recent onderzoek van ondermeer McKinsey, waarin wordt geconcludeerd dat slechts 25% van de respondenten gelooft dat trainen hun vaardigheden verbetert. In gesprekken met vakmensen uit de branche komen wij hetzelfde tegen:

Leren om het leren

Medewerkers moeten naar toolbox-meetings maar zijn op dat moment, en voor allerlei uiteenlopende redenen, niet gemotiveerd om ook echt te leren. Daardoor wordt zo’n moment niet optimaal gebruikt. We schreven eerder al dat je veiliger werken altijd samen doet. Dit doe je door gemotiveerd aan de slag te gaan, met elkaar in gesprek te gaan en elkaar verder te helpen.

Leren op het verkeerde moment

Medewerkers geven regelmatig aan dat kennis ook op het verkeerde tijdstip wordt aangeboden. Vanuit het leerprogramma worden onderwerpen in een bepaalde volgorde behandeld, maar dat strookt niet altijd met de dagelijkse werkelijkheid van de medewerkers. Het aanbieden van kennis moet dus flexibel en op het juiste moment gebeuren. Hiermee kunnen medewerkers het geleerde ook direct toepassen in de praktijk.

De vergeetcurve

Vakmensen geven regelmatig aan dat wanneer zij informatie aangeboden krijgen ze die daarna eigenlijk al weer gauw vergeten zijn. Voor deze mensen is het van belang kennis in kleine stukken tot zich te nemen en het geleerde regelmatig te herhalen.

Wij adviseren in onze gesprekken altijd om regelmatig en in hapklare brokken content aan te bieden. Wanneer dit online gebeurt kunnen medewerkers waar en wanneer ze willen kennis tot zich nemen. Regelmatige herhaling van aangeboden kennis helpt daarbij ook enorm in het beklijven van kennis.

Voor de continue verbetering van kennis- en vaardigheidsniveaus is het belangrijk om een gestructureerde trainingsaanpak te gebruiken. Door de trainingsresultaten actief te volgen en te analyseren, kunnen specifieke kennislacunes worden geïdentificeerd. Deze hiaten kunnen worden verholpen door vervolgopleidingen te initiëren. Als dit proces systematisch wordt uitgevoerd, zullen kennis en vaardigheden voortdurend verbeteren.

Wilt u meer weten over effectief leren?

Bolster Safety is de effectiefste leermethode voor veilig werken in de industrie. Met een uitgebreid aanbod van korte, praktische modules kunnen professionals altijd en overal in korte, hapklare brokken hun kennis over veiligheid bijwerken. Neem contact op voor een kosteloze demo of vraag een gratis veiligheidsscan voor meer inzicht in de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Meer artikelen

Voldoen uw veiligheidstrainingen al aan de COVID-19 werkprotocollen?

Zorg ervoor dat ook nu veilig werken een gewoonte blijft

Verbeter veiligheid en vakbekwaamheid met een goede voorbereiding

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"62516":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default Palette","value":{"colors":{"62516":{"val":"rgba(255, 255, 255, 0)","hsl":{"h":157,"s":0.01,"l":0.99}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"62516":{"val":"rgba(255, 255, 255, 0)","hsl":{"h":157,"s":0.01,"l":0.99}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Meer nieuws

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Bolster Safety en relevante inzichten over veilig en vakbekwaam werken met onze nieuwsbrief. Lees ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw data beschermen.

__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"cf6ff":{"name":"Main Color","parent":-1},"73c8d":{"name":"Dark Accent","parent":"cf6ff"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"cf6ff":{"val":"rgb(0, 206, 128)","hsl":{"h":157,"s":0.99,"l":0.4}},"73c8d":{"val":"rgb(4, 149, 96)","hsl_parent_dependency":{"h":158,"l":0.3,"s":0.95}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__
Abonneer