Krijg meer grip op de veiligheidskennis van uw onderaannemers

Opdrachtgevers zijn medeverantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun subcontractors (onderaannemers). Mede daarom is het belangrijk om in uw veiligheidsbeleid rekening te houden met de risico’s van het werken met externe medewerkers. Screening, onboarding en interactieve toolboxen helpen deze risico’s te verminderen.

In de (petro)chemie, bouw en infra wordt veel gebruik gemaakt van subcontractors. Hieraan zijn risico’s verbonden, zoals:

  • onbekendheid met werkomgevingen en gerelateerde veiligheidsaspecten
  • onbekendheid met specifieke veiligheidsregels en -instructies
  • verschillen in veiligheidscultuur
  • complexe aansturings- en communicatielijnen
  • onvoldoende inzicht in kennis en vaardigheden

In veel gevallen wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van externe medewerkers gedelegeerd naar onderaannemers. Opdrachtgevers stellen veiligheidsinstructies op en gaan er vanuit dat de onderaannemers zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel dat goed is voorbereid op de specifieke omstandigheden van de opdrachtgevers. Dit is echter in de praktijk vaak niet het geval.

Op basis van duizenden screenings die met Bolster Safety zijn uitgevoerd blijkt dat een significant deel van de deelnemers over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikte om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Verlaag risico’s met behulp van digitale screening, onboarding en interactieve training

Screening: toets het kennisniveau van externe medewerkers voordat ze aan de slag gaan

Met behulp van de interactieve screenings van Bolster Safety kan het kennisniveau van individuele medewerkers op een eenvoudige manier vastgesteld worden. Op basis van deze informatie kan veel gerichter gestuurd worden op het oplossen van kennishiaten en kan eventueel besloten worden om personen die onvoldoende scoren niet in te zetten.

Onboarding: externe medewerkers beter voorbereid aan het werk

Met een onboarding training zorgt u ervoor dat uw onderaannemers op de hoogte zijn van de specifieke omstandigheden op uw locatie en de daarbij geldende veiligheidsregels.

Interactieve training: externe medewerkers constant vakbekwaam & veiligheidsbewust

Met behulp van reguliere, korte en interactieve toolboxen kan de veiligheidskennis en het veiligheidsbewustzijn van externe medewerkers op het juiste niveau worden gehouden. Trainingsresultaten bieden gedetailleerd inzicht in de onderwerpen waarvoor aanvullende training nodig is, zowel op individueel als groepsniveau.

Cases

Bouw

Bolster Safety heeft voor een groot bouwbedrijf een screening over risicovolle werkzaamheden op een bouwplaats en een trainingsmodule over bekisting ontwikkeld. Uit de trainingsresultaten bleek dat de medewerkers van de betrokken onderaannemer op een aantal gebieden cruciale kennis misten, zoals het hijsen van objecten en de basisprincipes voor meten. Op basis hiervan is het bedrijf in gesprek gegaan met de onderaannemer over de verbetering van het kennisniveau van de betreffende medewerkers.

Tankopslag

Voor een onderhoudsproject van een groot tankopslagbedrijf heeft Bolster Safety een onboarding training ontwikkeld, die door alle externe medewerkers wordt gemaakt voordat ze aan het werk gaan. Daarnaast doen alle projectmedewerkers een interactieve toolbox per maand. De trainingsresultaten worden maandelijks geëvalueerd en waar nodig worden acties ondernomen zoals het plannen van extra trainingen of aanspreken van de betreffende contractors.

Bolster Safety

Onze gebruikersvriendelijke applicatie biedt meer dan 200 korte, interactieve trainingen die met veiligheidsspecialisten en didactische experts zijn ontwikkeld en aansluiten bij het niveau, de taal en de feitelijke werkzaamheden van uw medewerkers. Een dashboard biedt inzicht in hun kennisniveau en de effectiviteit van gemaakte trainingen.

Lees meer over onze oplossingen.

Wilt u meer weten over effectief leren?

Bolster Safety is de effectiefste leermethode voor veilig werken in de industrie. Met een uitgebreid aanbod van korte, praktische modules kunnen professionals altijd en overal in korte, hapklare brokken hun kennis over veiligheid bijwerken. Neem contact op voor een kosteloze demo of vraag een gratis veiligheidsscan voor meer inzicht in de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Meer artikelen

Succesvol webinar Safety Forward over datagedreven gedragsverandering

CBS: aantal arbeidsongevallen blijft onverminderd groot in de industrie en bouw

Verbeter veiligheidsbewustzijn met interactieve toolboxen

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Bolster Safety en relevante inzichten over veilig en vakbekwaam werken met onze nieuwsbrief. Lees ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw data beschermen.