Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 8 juli 2020

1) Inleiding

Deze privacyverklaring geeft gebruikers van ons digitale leerproduct (Bolster Safety) en onze bedrijfswebsite (www.bolstersafety.com) informatie over hoe Bolster Workforce B.V. persoonsgegevens verwerkt. Bolster Workforce B.V. waardeert de privacy van onze eindgebruikers en wil duidelijke informatie verstrekken over het gebruik en de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Het verwerken van persoonlijke gegevens in ons digitale leerproduct maakt het mogelijk om trainingen aan te bieden aan werknemers en stelt medewerkers in staat om hun eigen aangepaste curriculum en leertrajecten te volgen. Werkgevers kunnen de leeractiviteiten van de werknemer volgen, de voortgang bewaken en op basis daarvan opleidingen aanbieden die aansluiten bij aan de behoeften van de individuele werknemer.

Het verwerken van persoonlijke gegevens op onze bedrijfswebsite (www.bolstersafety.com) maakt het mogelijk om klanten en prospects informatie te geven over onze producten en diensten.

Bolster Workforce B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten en gebruikers van onze producten en services conform de richtlijnen van de AVG (GDPR) en andere toepasselijke wetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 1. ons digitale leerproduct Bolster Safety dat door werkgevers wordt aangeboden aan hun werknemers
 2. de bedrijfswebsite www.bolstersafety.com

Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast. Alle wijzigingen worden gepubliceerd op onze website (www.bolstersafety.com).

2) Bolster Safety

2a. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevensverwerking

Werkgevers zijn de verantwoordelijke voor de verwerking en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van werknemers in Bolster Safety. Bolster Workforce B.V. verwerkt persoonsgegevens van werknemers namens de werkgever voor: opleidingsdoeleinden; om de goede werking van de digitale leermiddelen te garanderen; en om trainingscursussen te ontwikkelen. 

2b. Welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden?

Bolster Workforce B.V. verwerkt persoonlijke gegevens alleen voor vooraf gedefinieerde doeleinden. Het betreft hier gegevens die nodig zijn voor het gebruik van ons e-learning product en voor productontwikkelingsdoeleinden. De gegevenstypen zijn de volgende:

Gebruikersgegevens

De gegevens die door gebruikers zelf of door de werkgever namens de gebruiker worden verstrekt zoals naam, leeftijd, afdeling. De service vereist het aanmaken van een gebruikersaccount (gebruikersnaam en wachtwoord) om de gebruikers in te laten loggen bij Bolster Safety. We verwerken ook gegevens die gebruikers tijdens een training verstrekken, bijvoorbeeld vooruitgang, antwoorden en resultaten.

De gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om de gebruiker van de producten te identificeren en te authentiseren en om de bijbehorende gebruikersrechten te bepalen;
 • om gebruikers via single sign-on toegang te geven tot Bolster Safety;
 • om trainingen aan te kunnen bieden en de voortgang en resultaten hiervan op te kunnen slaan;
 • voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
 • voor het bieden van ondersteuning aan de gebruikers van ons e-learning product.

Gebruiksinformatie

We verzamelen gegevens over hoe gebruikers van ons digitale leerproduct de producten gebruiken, zoals uitgevoerde trainingen, trainingsresultaten, authenticatiegegevens, weblogs en informatie over hoe inhoud wordt geopend of gebruikt.

Hierdoor kan een manager zien welke leeractiviteiten elk van zijn / haar medewerkers met ons product heeft uitgevoerd en wat de uitkomsten waren van de leeractiviteiten. Bolster Workforce B.V. kan deze informatie aan de manager leveren via rapporten en dashboards.

We kunnen cookies en andere soortgelijke online technologieën, zoals de lokale gegevensopslag van de browser, gebruiken om gegevens te verzamelen over de device van een gebruiker. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser op het apparaat van de gebruiker opslaat. Cookies bevatten vaak een anonieme individuele identificatiecode, die we kunnen gebruiken om te meten hoeveel verschillende browsers onze websites bezoeken en hoe onze online services worden gebruikt.

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • feedback geven en rapporten over de trainingsresultaten van werknemers aan de werknemer en de werkgever;
 • om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leertrajecten mogelijk te maken;
 • om gegevens te analyseren over het gebruik van digitale leerproducten door werknemers en rapporten op geaggregeerd niveau te produceren om de kwaliteit van de training te verbeteren;
 • voor productveiligheids- en fraudepreventiediensten;
 • ter verbetering van ons product.

2c. Gebruikt Bolster Workforce B.V. gegevens van het Bolster Safety-product voor marketingdoeleinden?

Bolster Workforce B.V. gebruikt de gegevens van werknemers die ons digitale leerproduct gebruiken niet voor marketing- of advertentiedoeleinden.

3. Bedrijfswebsite

Bolster Workforce B.V. verwerkt persoonlijke gegevens op onze bedrijfswebsite alleen voor vooraf gedefinieerde doeleinden, voornamelijk gegevens die nodig zijn om klanten en prospects informatie over onze producten en diensten te verstrekken en om de gebruikerservaring van onze website te optimaliseren.

We kunnen cookies en andere soortgelijke online technologieën, zoals de lokale gegevensopslag van de browser, gebruiken om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over de browsers, apparaten en gedrag van gebruikers. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser op het apparaat van de gebruiker opslaat. Cookies bevatten vaak een anonieme individuele identificatiecode, die we kunnen gebruiken om te meten hoeveel verschillende browsers onze websites bezoeken en hoe onze online services worden gebruikt.

Voor klanten en prospects die toestemming hebben gegeven voor elektronische direct marketing slaan we naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer op. Op basis hiervan kunnen we informatie sturen over onze producten, uitnodigingen voor evenementen, marktonderzoeken of nieuwsbrieven.

4. De wettelijke basis voor gegevensgebruik

Bij het verwerken van gegevens voor het leveren en personaliseren van onze producten is onze wettelijke basis voor verwerking een contract. De gegevens die onder contract worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor het leveren van het product of de dienst en voor het bedienen van de klant. Deze gegevens worden in meer detail beschreven in de voorwaarden van de dienst.

Bij het verwerken van gegevens voor analyses die gericht zijn op het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten, is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als een bedrijf om onze producten te verbeteren.

Bij het verwerken van gegevens voor statistische rapportage voor zakelijke besluitvorming en verkoop, is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als een bedrijf om onze bedrijfsvoering te verbeteren.

Bij het verwerken van gegevens voor marketing-, verkoop- en klantenservicedoeleinden, is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als bedrijf om contact op te nemen met onze klanten en klantenrelaties te onderhouden. In het geval van direct marketing is onze wettelijke basis toestemming.

Bij het verwerken van gegevens voor fraudepreventie en informatiebeveiligingsdoeleinden is onze wettelijke basis voor verwerking ons legitieme belang als bedrijf om illegale activiteiten tegen ons of onze klanten te voorkomen en te verdedigen.

Bij het verwerken van gegevens voor accountancy- en belastingdoeleinden is onze wettelijke basis voor verwerking onze wettelijke verplichting als gegevensbeheerder om records te registreren in overeenstemming met de AVG / GDPR.

5. Wie verwerkt mijn persoonlijke gegevens?

Bolster Workforce B.V. kan persoonlijke gegevens binnen Sanoma Group overdragen wanneer dit om administratieve redenen noodzakelijk is voor de doelen die worden gecommuniceerd in deze privacyverklaring.

Bolster Workforce B.V. kan externe verwerkers aanwijzen om de gegevens namens de Bolster Workforce B.V. te verwerken. Onze typische verwerkers zijn (cloud) hostingproviders en IT-serviceproviders die ons helpen bij het technisch onderhoud van services, klantenservice, marketingactiviteiten of product ontwikkeling. In dat geval zorgen we ervoor dat de verwerker de gegevens alleen verwerkt voor de genoemde doeleinden en dat deze adequate technische en organisatorische beveiligingswaarborgen bieden om gegevens te beschermen. Bolster Workforce B.V. en de processor gaan een schriftelijke overeenkomst voor gegevensverwerking aan om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen. Externe leveranciers die gegevens namens ons verwerken, moeten persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De werkgever kan ons vragen om informatie te verstrekken aan een externe administratiesysteemverlener of een andere partij waarmee de werkgever een overeenkomst heeft bereikt voor het verwerken van de gegevens van werknemers. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan de werkgever in verband met hun verplichtingen als aanbieder van opleidingen (bijvoorbeeld rapporten over het gebruik van de dienst)

We slaan onze gegevens doorgaans op in de EU of de EER. Als er gegevens worden overgedragen buiten de EU of EER, zullen we ervoor zorgen dat het land waarnaar de gegevens worden overgedragen, wordt goedgekeurd als een voldoende niveau van privacybescherming door de Europese Commissie, en waar nodig zullen we de standaard contractuele modelbepalingen gebruiken goedgekeurd door de Europese Commissie.

6. Hoe beschermt Bolster Workforce B.V. persoonlijke gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, overdracht, verwijdering of andere verwerking die de informatiebeveiliging in gevaar kan brengen. Dergelijke methoden omvatten het gebruik van firewalls, coderingstechnologieën en veilige serverruimten, juiste toegangscontrolesystemen, het gecontroleerd aanbieden van gebruikersrechten en toezicht op het gebruik ervan, het verstrekken van instructies voor gegevensverwerkers en de grondige selectie van bekwame onderaannemers die voldoen aan industriële normen voor informatiebeveiligingsbeheer. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt.

7. Hoe lang bewaren we de gegevens?

Gegevens worden bewaard volgens de volgende principes:

 • Profielen in digitale leerproducten: 2 jaar na het beëindigen van een contract zodat het mogelijk is gebruikersprofielen opnieuw te kunnen installeren in geval van vernieuwing van het contract.
 • Factuurgegevens voor belasting en boekhouding: 6/7 jaar (wettelijk bepaald)
 • Klant / prospect contactgegevens: gedurende 2 jaar na het verstrijken van het contract of laatste contact om klantrelatiebeheer en marketingactiviteiten mogelijk te maken
 • Gedragsgegevens van website zonder login (cookies, ID's, evenementen): 2 jaar
 • Analysegegevens (geanonimiseerd): 8-10 jaar

Know more, perform better

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers met screening, onboarding en continuous learning.

Know more, perform better

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers met screening, onboarding en continuous learning.

Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition
Move Left or Right to Reposition