Stimuleer veilig gedrag met interactieve trainingen

Uitstekende veiligheidsprestaties vereisen meer dan alleen kennis, regels en checklists. Voor een goede bedrijfsveiligheid is aandacht voor veilig gedrag heel belangrijk.

In een volwassen werkomgeving of cultuur doen medewerkers uit zichzelf wat nodig is om ongelukken te vermijden, omdat het resultaat hiervan beter is voor henzelf en voor anderen. Dit is de basisgedachte achter het Hearts and Minds programma.

Hearts and Minds

Het Hearts and Minds programma is ontwikkeld door Shell en enkele universiteiten op basis van 20 jaar onderzoek naar de achtergronden van menselijk falen bij het ontstaan van ongelukken, en hoe die voorkomen kunnen worden. Het programma richt zich op gedragsverandering en gebruikt een serie middelen en technieken om iedereen binnen de organisatie te betrekken bij het beheersen van veiligheid, welzijn en gezondheid en dit te zien als integraal onderdeel van hun werk.

Hearts and Minds onderscheidt drie essentiële componenten om gedrag te verbeteren, die allemaal geoptimaliseerd en onderling afgestemd moeten worden. Daarmee worden zowel de hearts als de minds gewonnen: het begrijpen, accepteren én willen.

Deze componenten zijn:

 • Technologie en standaarden
 • HSE-managementsystemen
 • Volwassen gedrag en cultuur

 

 

Het doel van Hearts and Minds is om een cultuur te creëren waarin iedereen uit zichzelf datgene doet wat nodig is om veilig te werken. Niet omdat dit wordt opgedragen, maar omdat men dat zelf nastreeft. De diverse stadia van een zich ontwikkelende cultuur komen overeen met die van de Veiligheidsladder.

Een praktijkvoorbeeld

Tijdens een locatiebezoek op de achtste verdieping van een kantoorpand in aanbouw, zagen we dat een medewerker wapeningsstaal voor de wanden aan wilde brengen. Hij deed dit vanaf een bordes waarbij het leuningwerk aan zijn linkerzijde ontbrak, waardoor hij acht verdiepingen naar beneden kon vallen.

Tenminste drie personen zien hem deze werkzaamheden uitvoeren, maar niemand die hem direct waarschuwt voor het gevaar dat hij loopt. Zijn ogen waren gericht op de wapening die in de kraan hing. Dat was namelijk de reden dat hij daar, met alle goede bedoelingen, was gaan staan: “The show must go on!”

We zijn ervan overtuigd dat deze situatie voor velen herkenbaar is. Als we deze situatie nader beschouwen, dan moeten we op een aantal vragen antwoorden zien te krijgen.

 • Wat weet de medewerker van veilig werken op hoogte?
 • Waarom voerde de medewerker de werkzaamheden op deze manier uit?
 • Waarom werden de veiligheidsregels overtreden?
 • Waarom werd de medewerker niet aangesproken op zijn gedrag?
 • Vonden de anderen wat hij deed acceptabel? Zouden zij hetzelfde hebben gedaan in zijn situatie?

De antwoorden op deze vragen zullen per situatie verschillen. Het is daarom van belang om proactief het gesprek over veiligheid aan te gaan en verwachting in gedrag duidelijk kenbaar te maken.

Onze gedragstrainingen

Digitale trainingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een goede veiligheidscultuur. Onze trainingen geven een aanzet om het gesprek te starten over wat er binnen een organisatie bedoeld wordt met veilig gedrag. Hierdoor leren medewerkers de methoden om hun collega’s te corrigeren en aan te spreken wanneer zij onveilig gedrag zien.

Hiervoor hebben wij de volgende trainingen ontwikkeld:

 • Elkaar aanspreken op onveilig gedrag
 • Ontvangen van een melding
 • Voorkomen van werkstress
 • Herkennen van werkstress
 • Omgaan met regels
 • Gevaren signaleren en aanpakken
 • Jouw rol in veiligheid

 

Wilt u meer weten over effectief leren?

Bolster Safety is de effectiefste leermethode voor veilig werken in de industrie. Met een uitgebreid aanbod van korte, praktische modules kunnen professionals altijd en overal in korte, hapklare brokken hun kennis over veiligheid bijwerken. Neem contact op voor een kosteloze demo of vraag een gratis veiligheidsscan voor meer inzicht in de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Meer artikelen

Succesvol webinar Safety Forward over datagedreven gedragsverandering

CBS: aantal arbeidsongevallen blijft onverminderd groot in de industrie en bouw

Verbeter veiligheidsbewustzijn met interactieve toolboxen

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Bolster Safety en relevante inzichten over veilig en vakbekwaam werken met onze nieuwsbrief. Lees ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw data beschermen.