Maak uw turnarounds en projecten veiliger door digitale screening en onboarding van (tijdelijke) medewerkers

Toets vooraf de veiligheids- en vakkennis van uw medewerkers en laat ze goed voorbereid aan de slag gaan met gebruikersvriendelijke trainingen gebaseerd op bedrijfs- of projectspecifieke regels, werkzaamheden en risico’s.

Maak uw turnarounds en projecten veiliger door digitale screening en onboarding van (tijdelijke) medewerkers

Toets vooraf de veiligheids- en vakkennis van uw medewerkers en laat ze goed voorbereid aan de slag gaan met gebruikersvriendelijke trainingen gebaseerd op bedrijfs- of projectspecifieke regels, werkzaamheden en risico’s.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Onvoldoende inzicht in het kennisniveau van uw medewerkers vergroot de veiligheidsrisico's van uw turnarounds & projecten

Tijdens onderhoudsstops en bouwprojecten zijn in korte tijd veel extra medewerkers nodig, wat zorgt voor de nodige veiligheidsrisico’s. Een groot deel van deze medewerkers heeft geen kennis van de specifieke omstandigheden op uw locatie en het niveau van hun veiligheidskennis is moeilijk vast te stellen. Daarnaast vergroot de huidige schaarste op de arbeidsmarkt de kans dat onvoldoende gekwalificeerde medewerkers uw bedrijf tijdens piekperioden binnenkomen.

Voor diverse onderhoudsstops en projecten in de petrochemie en bouw hebben we ruim 5000 (tijdelijke) medewerkers gescreend die in het bezit waren van de benodigde opleidingscertificaten. Uit deze screenings kwam duidelijk naar voren dat een significant deel van de medewerkers over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikte om veilig te kunnen werken.

Deze medewerkers vallen onder uw verantwoordelijkheid en worden door derden gezien als uw medewerkers. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat hun veiligheidskennis op het juiste niveau is.

Breng veiligheid naar een hoger niveau met digitaal screenen, onboarden en trainen

Met digitale screening en onboarding krijgt u meer inzicht in het kennisniveau van uw projectmedewerkers en kunt u de benodigde projectspecifieke kennis overdragen met behulp van een bewezen effectieve trainingsmethodiek.

Trainingen kunnen zowel in groepsverband op locatie als individueel op afstand worden uitgevoerd, ook voordat medewerkers uw locatie betreden. Hiermee biedt digitale screening en onboarding een effectief alternatief voor poortinstructies, screening door praktijkopleiders en safety centers.

Alleen aantoonbaar vakbekwame medewerkers aan het werk

SCREENING

Alleen aantoonbaar vakbekwame medewerkers aan het werk

Laat alleen voldoende gekwalificeerde medewerkers aan het werk gaan op uw projecten door vooraf de veiligheids- en vakkennis te toetsen in hun eigen taal met onze gebruikersvriendelijke applicatie. Vervang algemene klassikale instructies door gerichte screenings gekoppeld aan de werkzaamheden van de medewerker. En beperk grote groepen medewerkers aan de poort door online screening op afstand.

Uw medewerkers beter voorbereid aan het werk

ONBOARDING

Uw medewerkers beter voorbereid aan het werk

Geef uw projectmedewerkers een vliegende start met behulp van korte, interactieve trainingen die gericht zijn op locatie- of projectspecifieke regels en richtlijnen, werkzaamheden en risico’s. Op basis van behaalde resultaten kunt u medewerkers gericht bijtrainen, onder toezicht plaatsen, taken afstemmen op hun kennisniveau of de toegang weigeren tot uw locatie.

Uw medewerkers beter voorbereid aan het werk

CONTINUOUS LEARNING

Houd kennis op het juiste niveau met interactieve toolboxen

Maak uw toolboxen interactiever en houd de vakkennis en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers op een hoog niveau gedurende het hele project met regelmatige korte, interactieve trainingen in verschillende talen die makkelijk zijn in te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Compleet & actueel toets- en trainingsaanbod

Toetsen en trainingen worden voor u op maat gemaakt, zodat zij aansluiten bij uw projectspecifieke regels en richtlijnen, werkzaamheden en risico’s, en de dagelijkse werkzaamheden van uw medewerkers. Onderwerpen die minder scoren worden bijgetraind vanuit een catalogus van meer dan 200 trainingen en games die de belangrijkste veiligheidsthema's en certificeringen (VCA, SOG, NEN, SIR, ATEX, etc.) afdekken.

SOG / SIR

 • Buitenwacht / mangatwacht
 • Drukvacuümreinigen
 • Flensmonteur
 • Gasmeten
 • Hijsen AbvL / VVL-H
 • Hogedrukreinigen
 • Hoogwerker
 • Vorkheftruck

Gedrag (soft skills)

 • Elkaar aanspreken op onveilig gedrag
 • Gevaren signaleren en aanpakken
 • Herkennen en voorkomen van stress
 • Omgaan met regels
 • Ontvangen van meldingen

VCA B/VOL/VIL

 • Arbeidsmiddelen
 • Brand en explosie
 • Electriciteit en straling
 • Gevaarlijke stoffen
 • Incidenten en noodsituaties
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Preventie
 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Werkplek
 • VCA deeltoetsen, oefentoetsen en proefexamen

Overig

 • ADR
 • Alcohol, drugs en medicijnen
 • Asbestherkenning
 • ATEX A/B (IECEx)
 • Bouw
 • CROW
 • Lassen en pijpfitting
 • Materieel en middelen
 • NEN 3140 / 3840
 • Tankput
 • Terreininstructie gevaarlijke stoffen
 • Veilig rijden
 • Veiligheid op kantoor
 • Zomers en winters weer

De nieuwe standaard in trainen

Onze korte, interactieve trainingen in verschillende talen zijn gebaseerd op bewezen didactische principes zoals microlearning, spaced repetition en interactieve werkvormen. De trainingen gebruiken herkenbare werksituaties en zijn afgestemd op de individuele kennisbehoefte van uw medewerkers.

Actueel inzicht via een dashboard

Ons dashboard biedt real-time inzicht in het kennisniveau van uw projectmedewerkers, de effectiviteit van de onboarding trainingen (op niveau van persoon/groep en vraag) en signalering van onderwerpen waarvoor aanvullende training nodig is.

Afgestemd op uw situatie en wensen

Aanvullend op ons standaard aanbod van screening een onboarding trainingen bieden wij maatwerktrainingen, vertalingen, ondersteuning bij de implementatie, tabletverhuur en trainingsplannen die aansluiten bij uw wensen en veiligheidsbeleid.

Thuis in uw industrie

Met een ruime expertise en samenwerking met relevante branche-organisaties in Bouw en Infra begrijpen wij wat er nodig is om effectieve trainingen en testen te ontwikkelen voor uw organisatie.

Afgestemd op uw organisatie & veiligheidsbeleid

Ons team van veiligheidskundigen, implementatiemanagers en didactische experts werkt nauw met u samen om de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers te verhogen.

Screening & onboarding op maat


Trainingsprogramma gebaseerd op uw situatie en wensen

Organisatiespecifieke maatwerktrainingen en vertalingen

Ondersteuning bij implementatie


Training en begeleiding van uw managers en teamleiders

Inrichten van de benodigde infrastructuur (bijv. tablets)

Monitoring en bijsturing


Maandelijkse rapportages met trainingsresultaten en -adviezen

Reguliere evaluatie van de voortgang en inbedding in uw organisatie

Wat zeggen onze klanten

Toonaangevende bouwbedrijven vertrouwen op Bolster Safety om het veiligheidsbewustzijn en de vakkennis van hun medewerkers te verbeteren.

Ballast Nedam

“Met Bolster Safety gaan de medewerkers van onze onderaannemers op het project Tower Ten (WTC Amsterdam) goed voorbereid aan de slag en krijgen we inzicht in hun kennisniveau. Dit inzicht helpt ons mogelijke veiligheidsrisico’s beter in te kunnen schatten en de benodigde voorzorgsmaatregelen te nemen.”

Vopak

“Wij zetten Bolster Safety in om de onboarding en het veiligheidsbewustzijn van onze vakmensen te verbeteren tijdens een groot nieuwbouwproject.”

Nieuws

Succesvol webinar Safety Forward over datagedreven gedragsverandering

CBS: aantal arbeidsongevallen blijft onverminderd groot in de industrie en bouw

Verbeter veiligheidsbewustzijn met interactieve toolboxen

Know more, perform better

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers met screening, onboarding en continuous learning.

Know more, perform better

Verhoog de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers met screening, onboarding en continuous learning.

Drag to Reposition
Move Up or Down to Reposition
Move Left or Right to Reposition