Veranker veilig gedrag bij al uw medewerkers

U kent ze wel, vaklieden die het boegbeeld zijn van veiligheid en vakmanschap. Die medewerkers waar iedere projectleider en uitvoerder naar vraagt. Die medewerkers die in iedereen het beste naar boven halen. Die medewerkers die uitstralen dat ze hun werk met trots en toewijding uitvoeren.

Het zijn díe medewerkers die het (veiligheids)gedrag en vakmanschap vertonen, waar uw bedrijf achter staat. Gedrag dat naadloos aansluit bij de visie van uw organisatie en dus bij de (gewenste) cultuur. Hoe bereikt u dat iedereen dát veiligheidsgedrag en vakmanschap vertoont?s

De karakteristieken van die boegbeelden en het gedrag in kaart brengen is de eerste stap. Welk gedrag vertonen zij? Wat maakt hen anders dan anderen? Wat verwachten we van onze vakmensen?

De veiligheidscultuur vaststellen
Vooral bij het opstellen van maatwerktrainingen merken we dat verwachtingen van het management op details uiteenlopen. Er is consensus over het doel ‘we willen geen ongevallen’ en de methode ‘we willen permanent competent personeel’. Wat dat laatste exact inhoudt, dus wat de competenties zijn en welke leerdoelen daarbij horen, is bij het opstellen van maatwerktrainingen helder vast te stellen in samenwerking met de opdrachtgever. Na het vaststellen van de leerdoelen, worden de trainingen opgesteld.

Bij het opstellen van de trainingen, gaan we uit van de actie die een medewerker moet ondernemen in een bepaalde situatie. Op dat detailniveau, verschillen de meningen binnen een organisatie sterk. Wat controleert de medewerker? En hoe controleert hij dat? Waar mag de medewerker van uitgaan? Wanneer is iets goed? Wat lost de medewerker zelf op en wanneer escaleert hij of zij?

We merken dat bij het opstellen van maatwerktrainingen we het gedachtegoed van een organisatie harmoniseren. De sterk van mening verschillende personen moeten tot consensus komen, anders is er geen eenduidigheid. Onduidelijkheid en onwetendheid zorgen voor onveiligheid. Met alle mogelijke gevolgen van dien!

Wat je weet is wat je ziet
Kennis van veiligheid speelt hierbij een essentiële rol. Met voorkennis zie je meer en realiseer je een steilere leercurve. Continu trainen zorgt ervoor dat kennis op hoog niveau gehouden wordt.

Trainen is het ophalen van informatie uit de hersenen (retrieval practice). In eerdere blog posts schreven we al over de theoretische modellen en principes over leren die de basis vormen voor onze trainingen.

De bedrijfscultuur implementeren bij de individuele vaklieden
Op basis van eenduidige, heldere leerdoelen worden de medewerkers getraind op basis van geharmoniseerde normen en waarden. Hierdoor leeft een moraal waarover men het eens is. Dit is onze norm en standaard. We doen het zó en niet anders. Dit is onze gewenste bedrijfscultuur.

De gewenste bedrijfscultuur bereik je door de verschillen tussen de huidige cultuur en de gewenste cultuur in kaart te brengen en te trainen in wat je veranderd wilt hebben. Je moet ervoor zorgen dat het leeuwendeel van de vakmensen het gedrag vertoont dat past bij de gewenste bedrijfscultuur.

Je kunt een dusdanig indringende interventie doen waarna alle mensen in één keer het juiste gedrag vertonen. Dit zou het ei van Columbus zijn, maar helaas zijn hier geen praktijkvoorbeelden van.

Je stuurt over een langere periode gedrag. Je verandert individu voor individu om zo de gewenste bedrijfscultuur te bewerkstelligen. Het collectieve gedrag van het grootste gedeelte van de groep bepaalt namelijk de cultuur. Zodra voldoende personen zijn doordrongen van de gewenste, nieuwe veiligheidscultuur is dat de norm. Tijdelijke medewerkers die werken voor een organisatie passen zich aan, aan de geldende normen en waarden binnen die organisatie. Inleners conformeren zich dus impliciet aan het gemeenschappelijke moraal; het moraal van de massa.

Goed verhaal, maar hoe dan?!
Om individu voor individu te veranderen naar de gemeenschappelijke moraal, stel je allereerst vast welke onderwerpen het belangrijkst zijn.

Deze onderwerpen leg je vast in een trainingsplan. Met een nulmeting stel je zeker dat de onderwerpen waarvan het kennisniveau het laagst is, als eerst worden behandeld. Op die onderwerpen kan ook de grootste voortgang worden behaald. Mensen raken gemotiveerd om door te leren als zij zien dat zij progressie maken.

Op deze manier creëer je per individu een gedragsverandering die zorgt voor een betere bedrijfscultuur. En hoe beter de bedrijfscultuur is, hoe meer boegbeelden jouw organisatie zal voortbrengen. En dat komt het gehele bedrijf ten goede.

Meer weten over effectief leren?
Bolster Safety is de effectiefste leermethode voor veilig werken in de industrie. Met een uitgebreid aanbod van korte, praktische modules kunnen professionals altijd en overal in korte, hapklare brokken hun kennis over veiligheid bijwerken. Neem contact op voor een kosteloze demo.

Geïnteresseerd?

Wilt u het Bolster Safety platform proberen? Vraag dan de gratis demo aan en wij nemen contact met u op om te bepalen welk demo account voor u het beste is!

Demo aanvragen

Demo aanvragen

Voer in het onderstaande formulier uw contactgegevens in en wij nemen contact met u op om te bepalen welk demo account voor u het beste is.

Download informatiepakket

Laat uw emailadres achter en ontvang ons informatiepakket.

Sollicitatie

  • Toegestane bestandstypen: jpg, png, pdf, doc, docx.
    Maximaal 3MB