Verbeter uw positie op de Veiligheidsladder met interactief trainen

De Veiligheidsladder (of Safety Culture Ladder) is een norm die in steeds meer bedrijven wordt gehanteerd om het veiligheidsniveau op het juiste niveau te krijgen. Het onderscheidt 5 niveaus (of treden) waarop een bedrijf zich kan bevinden met betrekking tot veiligheidsbewustzijn en -cultuur.

Dit gaat bijvoorbeeld om de mate waarin werknemers elkaar durven aan te spreken op onveilig handelen en op welke manier veiligheid aandacht krijgt in alle lagen van een organisatie, van bouwplaats tot aan directie. De niveaus zijn:

  1. Pathologisch: we besteden geen aandacht aan veiligheid
  2. Reactief: we komen pas in actie als er iets misgaat
  3. Berekenend: we hebben de vereiste maatregelen ingericht
  4. Proactief: veiligheid heeft hoge prioriteit en wordt continu verbeterd
  5. Vooruitstrevend: veiligheid staat centraal en is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen

Per niveau is gedefinieerd waar een bedrijf aan moet voldoen en op basis van welke criteria dit gemeten wordt.

Veiligheid in de bouw

Om de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau te brengen, hebben ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk afspraken gemaakt om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen. Deze afspraak (Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)) gebruikt de Veiligheidsladder als instrument.

Voor (hoofd)opdrachtgevers die voldoen aan de ViA, meer dan 5 werknemers hebben en als contractwaardes tenminste € 100.000 hanteren, wordt vanaf 1 januari 2022 bij aanbestedingen trede 2 van de Veiligheidsladder verplicht gesteld en vanaf 2024 trede 3.

Zie safetycultureladder.com/nl/voor-wie/veiligheid-in-aanbestedingen-bouw/ voor meer informatie.
 

Veiligheidsladder

Verbeter uw positie op de Veiligheidsladder met interactieve trainingen van Bolster Safety

Met de Veiligheidsladder wordt het veiligheidsbewustzijn van bouwbedrijven meetbaar en vergelijkbaar gemaakt. Bolster Safety kan ondersteuning bieden bij het behalen van het Veiligheidsladder-certificaat en het beklimmen van de ladder. Met behulp van onze korte, interactieve trainingen kunt u op een gestructureerde manier de vereiste basiskennis overdragen en toetsen of het benodigde kennisniveau aanwezig is.

Er zijn per jaar gemiddeld 4 tot 5 trainingsmodules rondom veiligheidsbeleid, regels en richtlijnen, procedures en communicatieprotocollen nodig om aan de basiseisen van de Veiligheidsladder te kunnen voldoen. Een belangrijk voordeel van het gebruik van Bolster Safety is dat voor de certificering eenvoudig aantoonbaar is welke trainingsactiviteiten zijn uitgevoerd en wat de effectiviteit van deze activiteiten is.

Bij het halen van trede 3 en hoger wordt het belangrijk om op een structurele, (pro)actieve wijze te werken aan veiligheid. Als uw medewerkers regulier trainen met onze applicatie krijgt u in ons dashboard een duidelijk inzicht van mogelijke kennislacunes. Op basis hiervan kunnen proactief aanvullende trainingen worden aangeboden aan de betreffende medewerkers. Hierbij kunt u gebruik maken van ons standaardaanbod van meer dan 200 trainingen, aanvulbaar met maatwerk.

Onze trainingen gaan uit van concrete praktijksituaties en besteden veel aandacht aan het gewenste veiligheidsgedrag. Bijvoorbeeld: hoe moet je iemand aanspreken en hoe toon je leiderschap? Uit onderzoek bij onze klanten blijkt dat de vorm waarin informatie aangeboden wordt (door middel van interactieve trainingen en games) een positieve impact heeft op kennisoverdracht én gedrag.

Wilt u meer leren over hoe u de positie van uw organisatie op de Veiligheidsladder kan verbeteren? Vraag dan vandaag nog een kosteloze demo aan.

Wilt u meer weten over effectief leren?

Bolster Safety is de effectiefste leermethode voor veilig werken in de industrie. Met een uitgebreid aanbod van korte, praktische modules kunnen professionals altijd en overal in korte, hapklare brokken hun kennis over veiligheid bijwerken. Neem contact op voor een kosteloze demo of vraag een gratis veiligheidsscan voor meer inzicht in de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Meer artikelen

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Bolster Safety en relevante inzichten over veilig en vakbekwaam werken met onze nieuwsbrief. Lees ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw data beschermen.