Verbeter veiligheid en vakbekwaamheid met een goede voorbereiding

Heeft u constant inzicht in het kennisniveau en de trainingsbehoefte van uw medewerkers?

Wij werken aan de constante verbetering van de veiligheidskennis en vakbekwaamheid van onze klanten. Doelstellingen, wensen en uitdagingen op het gebied van veiligheid en continu leren worden vertaald naar concrete oplossingen. Via een efficiënt proces brengen we pijnpunten aan het licht, analyseren we resultaten van gemaakte trainingen, verzorgen we workshops, delen we informatie met veiligheidscommissies en ontwikkelen we trainingsplannen gebaseerd op de benodigde kennis.

Ga voorbereidend te werk

Voorafgaand aan projecten krijgen we regelmatig de vraag hoe Bolster Safety het meest effectief ingezet kan worden. Het antwoord ligt in een gedegen voorbereiding. De meeste leermethoden zijn generiek en hebben weinig impact op de vaardigheden en het gedrag van uw medewerkers. Daarom pakken wij het anders aan, met een methode gericht op het opdoen én onderhouden van kennis, gedurende het gehele dienstverband of juist specifiek tijdens een (turnaround)project.

Met terugkerende vakbekwaamheid en veiligheidstrainingen van slechts 10 minuten leren medewerkers continu, toegespitst op hun specifieke situatie en in hun eigen taal. Voor TAR’s testen en trainen we medewerkers zoals flensmonteurs, riggers (VVL-H) en mangatwachten. Uit onze data blijkt dat gemiddeld 4% niet de juiste kennis en ervaring in huis heeft en weer onverrichterzake naar huis kan. Door deze groep van tevoren te trainen en testen, besparen bedrijven veel tijd en geld.

Bolster Safety Scan

Met de Bolster Safety Scan kunnen we bepalen we of uw medewerkers voldoende weten over de gevaren en risico’s van hun werkzaamheden. De scan geeft inzicht in het kennisniveau van al uw medewerkers en in ontwikkelpunten op individueel niveau. Zo kan de veiligheidskundige, die het trainingsprogramma coördineert, de thema’s aanpassen aan de planning voor de komende periode, wetend bij welke onderwerpen de veiligheidskennis verbeterd moet worden. Gaan de medewerkers bijvoorbeeld een steiger op of werken ze de komende periode in een besloten ruimte? Dan worden die thema’s als eerste aangepakt. We werken hierbij tweeledig:

  1. het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de totale groep medewerkers;
  2. het bijspijkeren van kennishiaten bij individuele werknemers.

We bepalen samen met u welke informatie belangrijk is voor uw medewerkers en contractors. Op basis daarvan stellen wij een trainingsprogramma op, bestaande uit projectspecifieke trainingen aangevuld met generieke trainingen uit onze uitgebreide veiligheidsbibliotheek.

Bijsturing waar nodig

Het inzicht in de kennishiaten van individuele werknemers zorgt ervoor dat u de aandacht kunt toespitsen op die personen en werkzaamheden waar dit het meest urgent is. Er kan bijvoorbeeld extra supervisie en begeleiding voor specifieke werknemers ingepland worden, voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de werkzaamheden. Hiermee worden onnodige risico’s die tot materiële of immateriële schade kunnen leiden sterk verminderd.

Door voorbereidend te werken zorgen we samen voor veiliger werken. Concreet houdt dit in:

  • Bekijk welke werkzaamheden er op de planning staan.
  • Test in een nulmeting de relevante veiligheidskennis van al uw medewerkers.
  • Optimaliseer uw trainingsprogramma waar nodig.
  • Stel gericht veiligheidstoezicht op.

Wilt u meer weten over effectief leren?

Bolster Safety is de effectiefste leermethode voor veilig werken in de industrie. Met een uitgebreid aanbod van korte, praktische modules kunnen professionals altijd en overal in korte, hapklare brokken hun kennis over veiligheid bijwerken. Neem contact op voor een kosteloze demo of vraag een gratis veiligheidsscan voor meer inzicht in de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Meer artikelen

Succesvol webinar Safety Forward over datagedreven gedragsverandering

CBS: aantal arbeidsongevallen blijft onverminderd groot in de industrie en bouw

Verbeter veiligheidsbewustzijn met interactieve toolboxen

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Bolster Safety en relevante inzichten over veilig en vakbekwaam werken met onze nieuwsbrief. Lees ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw data beschermen.