Verbeter veiligheidsbewustzijn met interactieve toolboxen

Medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven moeten aantoonbaar minimaal 10 toolboxen per jaar volgen. In veel toolboxen wordt informatie echter niet op een effectieve manier overgedragen.

Dit komt onder meer door een beperkte aansluiting bij het niveau, de taal en de feitelijke werkzaamheden van medewerkers. Daarnaast is de leerervaring vaak niet optimaal en ontbreekt er actueel inzicht in de effectiviteit van trainingen en het kennisniveau van medewerkers, waardoor er geen maatregelen genomen kunnen worden zoals extra training of begeleiding.

Effectieve toolboxen

Om een blijvende verandering in gedrag en bewustzijn te realiseren, is een interactieve werkvorm nodig die gebaseerd is op bewezen didactische concepten, waarbij medewerkers leren op basis van herkenbare praktijksituaties. Veel deelnemers aan toolboxen zijn doeners en willen in plaats van een theoretisch verhaal liever concreet aan de slag.

Door het hogere leerrendement en de optimale aansluiting bij COVID-19 werkprotocollen zetten steeds meer bedrijven in op digitaal trainen. Hierbij kunnen medewerkers eenvoudig hun vakkennis op een hoog niveau houden met interactieve trainingen die makkelijk zijn in te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.


Digitale toolboxen ondersteunen klassikale toolboxen en kunnen deze zelfs vervangen, omdat de aangeboden informatie en toetsen op ieder moment bij medewerkers aangereikt kunnen worden en exact is afgestemd op hun werkgebieden en projecten.

Ook bieden digitale toolboxen een beter inzicht in de mate waarin informatie is begrepen door medewerkers, zodat gericht kan worden bijgestuurd.

Haal meer uit toolbox-meetings

Hieronder geven we graag enkele tips voor toolboxen die inspireren en leerzaam zijn (en daarmee de start worden van een écht veilige werkplek).

Een voorbeeld: uw organisatie voert het onderhoud uit op een petrochemische plant en er wordt veel met steigers gewerkt. U wilt graag dat uw team veilig aan het werk kan, dus worden er een aantal toolboxsessies georganiseerd. Elk van deze meetings wilt u zo leerzaam mogelijk maken en u wilt te weten komen of er nog onderwerpen zijn waar u uw team de komende tijd in moet bijspijkeren.

Hoe ziet de sessie eruit?

1. Creëer een leersetting: introduceer het onderwerp en vertel over de werkzaamheden die jullie gaan uitvoeren

Creëer een leersetting waardoor uw medewerkers (meer) open staan om te leren. Door daarna eerst het onderwerp te introduceren, activeert u voorkennis. Het zorgt ervoor dat medewerkers automatisch een aantal vragen voor zichzelf proberen te beantwoorden: Is dit bekend? Herken ik dit? Hoe pak ik dit aan? Als u een onderwerp kiest dat vaak voorkomt, dan is het herkenbaarder voor de groep en spreekt meer tot de verbeelding dan een situatie die ‘toch nooit voorkomt bij ons’.

2. Doorloop met de groep (ieder individueel) een online training over werken op een steiger

Het is belangrijk dat deze training onderwerpen omvat waardoor de teamleden gaan nadenken over hoe ze veilig op een steiger kunnen werken. Welke maatregelen moeten er bijvoorbeeld bij deze werkzaamheden genomen worden? De training zet mensen aan tot nadenken over hun eigen kennis (in relatie tot het onderwerp/incident dat u hebt geïntroduceerd). Bekijk tijdens het maken van de training wie er moeite hebben met het onderwerp en help hen op weg.

3. Maak de cirkel rond: vat samen en discussieer

Keer na het maken van de online training terug naar uw introductie. Hoe kunnen jullie veilig aan het werk, welke maatregelen moeten jullie nemen en hoe spreken jullie elkaar aan tijdens het werk?

Waarom dit soort toolbox-meetings werkt?

Leren is lange termijn werk. U moet informatie herhalen en doorbouwen op bekende informatie. Het activeren van voorkennis speelt daarin een belangrijke rol. Wanneer mensen actief nadenken over wat zij nu al weten, kunnen ze daarna makkelijker nieuwe informatie aan de bestaande kennis koppelen. Die voorkennis activeert u door een onderwerp te introduceren.

Daarna doorloopt u de training, met vragen over de bestaande kennis. Zorg ervoor dat die vragen aansluiten bij de praktijk. In die vragen is het belangrijk om teksten en beelden te combineren, zodat informatie makkelijker wordt opgeslagen.Met de afrondende discussie zorgt u voor

betrokkenheid en een plaats om interpretaties en conclusies te bespreken met de hele groep. Dit helpt bij het actief verwerken van de informatie. Daarnaast kunt u er gemakkelijk mee controleren of alle neuzen in de groep dezelfde kant op staan en iedereen de belangrijkste leerpunten heeft begrepen.

Deze laatste stap in de toolbox-meeting is heel belangrijk, omdat u hierin gezamenlijk afspraken kunt maken over veiliger werken met de kennis die uw medewerkers daarvoor hebben herhaald en geleerd.

Wilt u meer weten over effectief leren?

Bolster Safety is de effectiefste leermethode voor veilig werken in de industrie. Met een uitgebreid aanbod van korte, praktische modules kunnen professionals altijd en overal in korte, hapklare brokken hun kennis over veiligheid bijwerken. Neem contact op voor een kosteloze demo of vraag een gratis veiligheidsscan voor meer inzicht in de vakbekwaamheid en het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.

Meer artikelen

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws over Bolster Safety en relevante inzichten over veilig en vakbekwaam werken met onze nieuwsbrief. Lees ons privacybeleid voor informatie over hoe we uw data beschermen.